Hangman Cod Morse

Nôl i'r Wefan Addysg
English

Mae 10 ymdrech gennych i ddarganfod y gair cywir. Defnyddiwch fotwm dde eich llygoden i ddatgelu llythyren ac arhoswch i'r amserydd orffen er mwyn gweld os ydych yn gywir. Mae tap byr yn creu dot ac un hir yn creu dash.

Mae'r lluniau hyn i gyd yn gysylltiedig â'r Rhyfel Byd Cyntaf. Pob lwc!

llong-danfor

Ceisiodd Yr Almaen lwgu Prydain drwy danio torpidos o longau tanfor i suddo llongau bwyd. Suddodd llongau tanfor hefyd rai llongau cludo pobl, fel y Lusitania.

Gem drosodd!

_
_
_
_
_
-
_
_
_
_
_
_
Gallwch gael 10 cynnig

Llong ryfel oedd yn mynd o dan y dŵr ac yn saethu torpidos.