Hangman Cod Morse

Nôl i'r Wefan Addysg
English

Mae 10 ymdrech gennych i ddarganfod y gair cywir. Defnyddiwch fotwm dde eich llygoden i ddatgelu llythyren ac arhoswch i'r amserydd orffen er mwyn gweld os ydych yn gywir. Mae tap byr yn creu dot ac un hir yn creu dash.

Mae'r lluniau hyn i gyd yn gysylltiedig â'r Rhyfel Byd Cyntaf. Pob lwc!

nwy

Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf cafodd nwy gwenwynig ei ddefnyddio am y tro cyntaf. Byddai nwy gwyrdd yn cael ei ryddhau ar draws tir neb allai ladd neu anafu miloedd o filwyr ar yr un pryd.

Gem drosodd!

_
_
_
Gallwch gael 10 cynnig

Roedd milwyr yn gwisgo mwgwd arbennig i amddiffyn eu hunain rhag hwn.